A zsarolás büntetése letöltendő szabadságvesztés is lehet

Aki felelősen gondolkodik, az nem gondolja, hogy a düh vagy az elkeseredettség magyarázat lehet egy bűncselekményre a hatóságok előtt. Ettől függetlenül természetesen előfordul, hogy az indulat olyan tettek elkövetésére sarkall valakit, aminek a következményeivel akkor nem számol. A zsarolás is egy olyan bűncselekmény, ami alól nem mentesít, hogy az elkövetője nincs tisztában vele, hogy bűncselekményt követ el.

A zsarolás bűncselekmény
A zsarolás bűncselekmény

Ha zsarolás, vagy bármi más a vád Ön vagy esetleg egy hozzátartozója ellen, akkor a legjobb amit tehet, ha még az első vallomástétel előtt védőügyvédhez fordul. Ezt azért célszerű megtenni, mert így lehet a védekezési stratégiát még időben megbeszélni, így lehet tisztába jönni a súlyosbító és enyhítő körülményekkel is.

A zsarolásnak – legyen bármi is az oka – letöltendő szabadságvesztés is lehet a büntetése. Általánosan megszívlelendő tanács: ha valamilyen bűncselekmény elkövetésével vádolják meg, konzultáljon ügyvéddel. Ehhez mindenkinek joga van. Zsarolás akkor történik, ha valakit erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön.

A büntethetőséghez az is kell, hogy vagyoni hátrányt okozzon a megzsarolt személynek, illetve hogy jogtalan haszonszerzési szándék álljon fenn az elkövető részéről.